{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí MinhHọc tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh/ImageCMS/2021-09/images1825643_1_Key_15092021164057.jpg

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ.

15/09/2021 17:00No23Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHọc tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh/ImageCMS/2021-09/images1825643_1_Key_15092021164057.jpg

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ.

15/09/2021 17:00NoĐã ban hànhhoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-lam-viec-cua-ho-chi-minh
Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí MinhHọc tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ImageCMS/2021-09/bac-ho-y-thuc-dan-chu_Key_12092021201629.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính; mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

12/09/2021 21:00No43Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHọc tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ImageCMS/2021-09/bac-ho-y-thuc-dan-chu_Key_12092021201629.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm. Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính; mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

12/09/2021 21:00NoĐã ban hànhhoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-neu-guong-cua-chu-tich-ho-chi-minh
Vận dụng quan điểm về y đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nayVận dụng quan điểm về y đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay/ImageCMS/2021-09/z2728384301644_93b17ebb52f3a6401b1df96aadb38289_Key_11092021095636.jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nền y học Việt Nam và y đức của người thầy thuốc. Theo Người, y đức là thiên chức cao quý của người thầy thuốc; vun bồi y đức là góp phầnbảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân như hiện nay.

11/09/2021 10:00No68Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtVận dụng quan điểm về y đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay/ImageCMS/2021-09/z2728384301644_93b17ebb52f3a6401b1df96aadb38289_Key_11092021095636.jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng nền y học Việt Nam và y đức của người thầy thuốc. Theo Người, y đức là thiên chức cao quý của người thầy thuốc; vun bồi y đức là góp phầnbảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân như hiện nay.

11/09/2021 10:00NoĐã ban hànhvan-dung-quan-diem-ve-y-duc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-cuoc-chien-chong-dai-dich-covid-19-hien-nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân                                                                                                     Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân                                                                                                     /ImageCMS/2021-09/baoin195201611_Key_03092021101809.jpg

Sau ngày Quốc khánh 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có nhiệm vụ phải xây dựng một Hiến pháp dân chủ. Người chủ trương xây dựng ở Việt Nam một nhà nước dân chủ cộng hòa, một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ - Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

03/09/2021 11:00No37Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtChủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân                                                                                                     /ImageCMS/2021-09/baoin195201611_Key_03092021101809.jpg

Sau ngày Quốc khánh 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có nhiệm vụ phải xây dựng một Hiến pháp dân chủ. Người chủ trương xây dựng ở Việt Nam một nhà nước dân chủ cộng hòa, một nhà nước do nhân dân lao động làm chủ - Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

03/09/2021 11:00NoĐã ban hànhchu-tich-ho-chi-minh-voi-xay-dung-nha-nuoc-cua-nhan-dan-do-nhan-dan-va-vi-nhan-dan
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người trong Nghị quyết Đại hội XIII của ĐảngVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng/ImageCMS/2021-08/redsvn-hochiminh-26_Key_31082021092030.jpg

Con người là vốn quý nhất, là nhân tố thành công của sự nghiệp cách mạng.

31/08/2021 10:00No74Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtVận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng/ImageCMS/2021-08/redsvn-hochiminh-26_Key_31082021092030.jpg

Con người là vốn quý nhất, là nhân tố thành công của sự nghiệp cách mạng.

31/08/2021 10:00NoĐã ban hànhvan-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-xay-dung-con-nguoi-trong-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống /Translation Packages/2021-08/redsvn-hochiminh-37_Key_22082021161521.jpg

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và xã hội, mà Người thường gọi là vấn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Người đã để lại nhiều bài nói, bài viết về đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 

22/08/2021 17:00No75Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống /Translation Packages/2021-08/redsvn-hochiminh-37_Key_22082021161521.jpg

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và xã hội, mà Người thường gọi là vấn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Người đã để lại nhiều bài nói, bài viết về đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 

22/08/2021 17:00NoĐã ban hànhtu-tuong-ho-chi-minh-ve-phong-chong-suy-thoai-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song
Các tôn giáo trong tỉnh Kiên Giang phát huy đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19Các tôn giáo trong tỉnh Kiên Giang phát huy đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19https://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/090dff3e14d3e38dbac2.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào lương và đồng bào các tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời sống hòa thuận, ấm no, xây dựng Tổ quốc". Học tập và làm theo tư tưởng của Người, các tôn giáo trong tỉnh Kiên Giang luôn đồng hành cùng chính quyền các cấp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đặc biệt là chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 

18/08/2021 20:00No122Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtCác tôn giáo trong tỉnh Kiên Giang phát huy đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19https://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/090dff3e14d3e38dbac2.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phải đoàn kết chặt chẽ giữa đồng bào lương và đồng bào các tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời sống hòa thuận, ấm no, xây dựng Tổ quốc". Học tập và làm theo tư tưởng của Người, các tôn giáo trong tỉnh Kiên Giang luôn đồng hành cùng chính quyền các cấp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đặc biệt là chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 

18/08/2021 20:00NoĐã ban hànhcac-ton-giao-trong-tinh-kien-giang-phat-huy-dai-doan-ket-dan-toc-trong-phong-chong-dich-covid-19
Phụ nữ Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhPhụ nữ Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/z2655916963213_c374b0b520d8fbfed970e8c6ac70a774.jpg

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

04/08/2021 12:00No124Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtPhụ nữ Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/z2655916963213_c374b0b520d8fbfed970e8c6ac70a774.jpg

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ. 

04/08/2021 12:00NoĐã ban hànhphu-nu-kien-giang-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
Bác Hồ với công tác thương binh, liệt sĩBác Hồ với công tác thương binh, liệt sĩhttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/Lists/hochiminh/tatca/nguoi-thuong-binh-hong-mat.jpg

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt đến việc tri ân, đền đáp công ơn những người đã hy sinh xương máu, tính mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

26/07/2021 22:00No34Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtBác Hồ với công tác thương binh, liệt sĩhttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/Lists/hochiminh/tatca/nguoi-thuong-binh-hong-mat.jpg

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt đến việc tri ân, đền đáp công ơn những người đã hy sinh xương máu, tính mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

26/07/2021 22:00NoĐã ban hànhbac-ho-voi-cong-tac-thuong-binh-liet-si
Bác Hồ với Cần - Kiệm - Liêm - ChínhBác Hồ với Cần - Kiệm - Liêm - Chínhhttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/44857125_320425865207556_1066847271913521152_o.jpg

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả mọi người đều thi đua Cần - Kiệm - Liêm - Chính thì mỗi người đều no ấm, sung sướng và đất nước giàu mạnh.

25/07/2021 12:00No62Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtBác Hồ với Cần - Kiệm - Liêm - Chínhhttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/44857125_320425865207556_1066847271913521152_o.jpg

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả mọi người đều thi đua Cần - Kiệm - Liêm - Chính thì mỗi người đều no ấm, sung sướng và đất nước giàu mạnh.

25/07/2021 12:00NoĐã ban hànhbac-ho-voi-can-kiem-liem-chinh
Tuổi trẻ U Minh Thượng học tập và làm theo BácTuổi trẻ U Minh Thượng học tập và làm theo Báchttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/IMG_1577.jpg

Với việc phát động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện đoàn U Minh Thượng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bằng khen.

21/07/2021 11:00No182Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTuổi trẻ U Minh Thượng học tập và làm theo Báchttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/IMG_1577.jpg

Với việc phát động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện đoàn U Minh Thượng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bằng khen.

21/07/2021 11:00NoĐã ban hànhtuoi-tre-u-minh-thuong-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Nâng cao trách nhiệm, nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhNâng cao trách nhiệm, nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/z2608660905423_e2e4dec9aa23101d21778853c75891bb.jpg

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU, về thực hiện Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

12/07/2021 15:00No160Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinNâng cao trách nhiệm, nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/z2608660905423_e2e4dec9aa23101d21778853c75891bb.jpg

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU, về thực hiện Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

12/07/2021 15:00NoĐã ban hànhnang-cao-trach-nhiem-neu-guong-trong-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcPhát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúchttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/IMG_0908.jpg

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang biên soạn, giới thiệu tài liệu đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiên cứu, học tập và làm theo.

08/07/2021 16:00No263Đã ban hành135000Bài viếtPhát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúchttps://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/IMG_0908.jpg

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang biên soạn, giới thiệu tài liệu đến đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiên cứu, học tập và làm theo.

08/07/2021 16:00NoĐã ban hànhphat-huy-y-chi-tu-luc-tu-cuong-va-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-phon-vinh-hanh-phuc
Học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.Học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.https://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-26b93.jpg

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021, vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai, quán triệt, học tập. Trên cơ sở nội dung của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang biên soạn tài liệu để cán bộ, đảng viên trong tỉnh học tập, làm theo.

08/07/2021 16:00No161Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHọc tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.https://kiengiang.dcs.vn/PublishingImages/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-26b93.jpg

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021, vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai, quán triệt, học tập. Trên cơ sở nội dung của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang biên soạn tài liệu để cán bộ, đảng viên trong tỉnh học tập, làm theo.

08/07/2021 16:00NoĐã ban hànhhoc-tap-va-lam-theo-bac-ve-y-chi-tu-luc-tu-cuong-va-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-phon-vinh-hanh-phuc
Bác Hồ với báo chí địa phươngBác Hồ với báo chí địa phương/PublishingImages/2021-06/vna_potal_chu_tich_ho_chi_minh_-_nguoi_sang_lap_nen_bao_chi_cach_mang_viet_nam_stand_Key_17062021162209.jpg

Từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, báo chí nước ta ngày càng phát triển, được xuất bản ở cả các ngành Trung ương và các địa phương. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà.

17/06/2021 17:00No64Đã ban hành135000Bài viếtBác Hồ với báo chí địa phương/PublishingImages/2021-06/vna_potal_chu_tich_ho_chi_minh_-_nguoi_sang_lap_nen_bao_chi_cach_mang_viet_nam_stand_Key_17062021162209.jpg

Từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, báo chí nước ta ngày càng phát triển, được xuất bản ở cả các ngành Trung ương và các địa phương. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà.

17/06/2021 17:00NoĐã ban hànhbac-ho-voi-bao-chi-dia-phuong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viênTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên/PublishingImages/2021-06/anh chu tbt_Key_13062021135416.JPG

Sáng ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị.

13/06/2021 14:00No114Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên/PublishingImages/2021-06/anh chu tbt_Key_13062021135416.JPG

Sáng ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị.

13/06/2021 14:00NoĐã ban hànhtong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tap-trung-thuc-hien-tot-viec-hoc-tap-lam-theo-bac-va-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien
Hồ Chí Minh - Chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộcHồ Chí Minh - Chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộc/PublishingImages/2021-06/anh 3_Key_04062021114933.jpg

Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc của nhân dân ta.  

04/06/2021 12:00No31Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHồ Chí Minh - Chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộc/PublishingImages/2021-06/anh 3_Key_04062021114933.jpg

Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc của nhân dân ta.  

04/06/2021 12:00NoĐã ban hànhho-chi-minh-chien-si-cong-san-loi-lac-anh-hung-giai-phong-dan-toc
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIIKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII/PublishingImages/2021-05/IMG_0887_Key_19052021180043.jpg

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận của Bộ Chính trị.

19/05/2021 18:00No78Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII/PublishingImages/2021-05/IMG_0887_Key_19052021180043.jpg

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận của Bộ Chính trị.

19/05/2021 18:00NoĐã ban hànhket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-05-ct-tw-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii
Bác Hồ với công tác bầu cửBác Hồ với công tác bầu cử/PublishingImages/2021-05/bac ho bau cu_Key_18052021103532.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Người có công lao to lớn đối với hoạt động của Quốc hội và công tác bầu cử ngay từ những ngày đầu thành lập nước.

18/05/2021 11:00No23Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtBác Hồ với công tác bầu cử/PublishingImages/2021-05/bac ho bau cu_Key_18052021103532.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Người có công lao to lớn đối với hoạt động của Quốc hội và công tác bầu cử ngay từ những ngày đầu thành lập nước.

18/05/2021 11:00NoĐã ban hànhbac-ho-voi-cong-tac-bau-cu
Đề cao vai trò, trách nhiệm, sự tiêu biểu, gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo BácĐề cao vai trò, trách nhiệm, sự tiêu biểu, gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác/PublishingImages/2021-05/IMG_0893_Key_13052021140212.jpg

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

13/05/2021 14:00No67Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtĐề cao vai trò, trách nhiệm, sự tiêu biểu, gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác/PublishingImages/2021-05/IMG_0893_Key_13052021140212.jpg

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

13/05/2021 14:00NoĐã ban hànhde-cao-vai-tro-trach-nhiem-su-tieu-bieu-guong-mau-cua-nguoi-dung-dau-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Giồng RiềngCách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Giồng Riềng/PublishingImages/2021-05/anh 1_DSC2970_Key_10052021092441.jpg

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị s 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/05/2021 10:00No43Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtCách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Giồng Riềng/PublishingImages/2021-05/anh 1_DSC2970_Key_10052021092441.jpg

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị s 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/05/2021 10:00NoĐã ban hànhcach-lam-moi-sang-tao-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-o-huyen-giong-rieng
63 tập thể và 53 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng63 tập thể và 53 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng/PublishingImages/2021-04/IMG_0909_Key_22042021170257.jpg

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

22/04/2021 17:00No389Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viết63 tập thể và 53 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng/PublishingImages/2021-04/IMG_0909_Key_22042021170257.jpg

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

22/04/2021 17:00NoĐã ban hành63-tap-the-va-53-ca-nhan-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-duoc-khen-thuong
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBộ đội Biên phòng Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/IMG_0877_Key_20042021173808.jpg

Sáng ngày 20/4/2021, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

20/04/2021 18:00No348Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinBộ đội Biên phòng Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/IMG_0877_Key_20042021173808.jpg

Sáng ngày 20/4/2021, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

20/04/2021 18:00NoĐã ban hànhbo-doi-bien-phong-kien-giang-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác /PublishingImages/2021-04/Anh 3_Key_16042021060513.jpg

Thời gian qua, Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần đưa những giá trị cao đẹp về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người lan tỏa trong thế hệ trẻ.

16/04/2021 7:00No142Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTrường Trung học phổ thông Giồng Riềng đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác /PublishingImages/2021-04/Anh 3_Key_16042021060513.jpg

Thời gian qua, Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần đưa những giá trị cao đẹp về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người lan tỏa trong thế hệ trẻ.

16/04/2021 7:00NoĐã ban hànhtruong-trung-hoc-pho-thong-giong-rieng-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac
Khát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí MinhKhát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/maxresdefault_Key_13042021094039.jpg

Những bài học kinh nghiệm quý giá từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kế thừa, vận dụng và phát triển tốt, sẽ là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất làm cho đất nước Việt Nam trở thành một nước hùng cường, phồn thịnh, hạnh phúc.

13/04/2021 10:00No39Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtKhát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/maxresdefault_Key_13042021094039.jpg

Những bài học kinh nghiệm quý giá từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kế thừa, vận dụng và phát triển tốt, sẽ là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất làm cho đất nước Việt Nam trở thành một nước hùng cường, phồn thịnh, hạnh phúc.

13/04/2021 10:00NoĐã ban hànhkhat-vong-ve-dat-nuoc-viet-nam-cuong-thinh-giau-manh-theo-tu-tuong-ho-chi-minh
Các cấp công đoàn Kiên Giang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhCác cấp công đoàn Kiên Giang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/IMG_8924 (1)_Key_06042021094224.JPG

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập và làm theo Bác, đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

06/04/2021 10:00No68Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtCác cấp công đoàn Kiên Giang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/IMG_8924 (1)_Key_06042021094224.JPG

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập và làm theo Bác, đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

06/04/2021 10:00NoĐã ban hànhcac-cap-cong-doan-kien-giang-tich-cuc-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
Huyện ủy Hòn Đất tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHuyện ủy Hòn Đất tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-03/z2405478403669_94bba0c07a718e85510a82aa051e09e6_Key_30032021095412.jpg

Chiều ngày 29/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trương Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòn Đất dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

30/03/2021 10:00No61Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinHuyện ủy Hòn Đất tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-03/z2405478403669_94bba0c07a718e85510a82aa051e09e6_Key_30032021095412.jpg

Chiều ngày 29/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trương Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòn Đất dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

30/03/2021 10:00NoĐã ban hànhhuyen-uy-hon-dat-tiep-tuc-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh