{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viênNewTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên/PublishingImages/2021-06/anh chu tbt_Key_13062021135416.JPG

Sáng ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị.

13/06/2021 14:00No23Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tập trung thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên/PublishingImages/2021-06/anh chu tbt_Key_13062021135416.JPG

Sáng ngày 12/6/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị.

13/06/2021 14:00NoĐã ban hànhtong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tap-trung-thuc-hien-tot-viec-hoc-tap-lam-theo-bac-va-neu-guong-cua-can-bo-dang-vien
Hồ Chí Minh - Chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộcHồ Chí Minh - Chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộc/PublishingImages/2021-06/anh 3_Key_04062021114933.jpg

Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc của nhân dân ta.  

04/06/2021 12:00No25Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHồ Chí Minh - Chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, Anh hùng giải phóng dân tộc/PublishingImages/2021-06/anh 3_Key_04062021114933.jpg

Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc của nhân dân ta.  

04/06/2021 12:00NoĐã ban hànhho-chi-minh-chien-si-cong-san-loi-lac-anh-hung-giai-phong-dan-toc
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIIKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII/PublishingImages/2021-05/IMG_0887_Key_19052021180043.jpg

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận của Bộ Chính trị.

19/05/2021 18:00No39Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtKết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII/PublishingImages/2021-05/IMG_0887_Key_19052021180043.jpg

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận của Bộ Chính trị.

19/05/2021 18:00NoĐã ban hànhket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-05-ct-tw-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii
Bác Hồ với công tác bầu cửBác Hồ với công tác bầu cử/PublishingImages/2021-05/bac ho bau cu_Key_18052021103532.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Người có công lao to lớn đối với hoạt động của Quốc hội và công tác bầu cử ngay từ những ngày đầu thành lập nước.

18/05/2021 11:00No17Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtBác Hồ với công tác bầu cử/PublishingImages/2021-05/bac ho bau cu_Key_18052021103532.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Người có công lao to lớn đối với hoạt động của Quốc hội và công tác bầu cử ngay từ những ngày đầu thành lập nước.

18/05/2021 11:00NoĐã ban hànhbac-ho-voi-cong-tac-bau-cu
Đề cao vai trò, trách nhiệm, sự tiêu biểu, gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo BácĐề cao vai trò, trách nhiệm, sự tiêu biểu, gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác/PublishingImages/2021-05/IMG_0893_Key_13052021140212.jpg

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

13/05/2021 14:00No39Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtĐề cao vai trò, trách nhiệm, sự tiêu biểu, gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác/PublishingImages/2021-05/IMG_0893_Key_13052021140212.jpg

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

13/05/2021 14:00NoĐã ban hànhde-cao-vai-tro-trach-nhiem-su-tieu-bieu-guong-mau-cua-nguoi-dung-dau-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Giồng RiềngCách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Giồng Riềng/PublishingImages/2021-05/anh 1_DSC2970_Key_10052021092441.jpg

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị s 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/05/2021 10:00No35Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtCách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Giồng Riềng/PublishingImages/2021-05/anh 1_DSC2970_Key_10052021092441.jpg

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị s 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

10/05/2021 10:00NoĐã ban hànhcach-lam-moi-sang-tao-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-o-huyen-giong-rieng
63 tập thể và 53 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng63 tập thể và 53 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng/PublishingImages/2021-04/IMG_0909_Key_22042021170257.jpg

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

22/04/2021 17:00No366Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viết63 tập thể và 53 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng/PublishingImages/2021-04/IMG_0909_Key_22042021170257.jpg

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

22/04/2021 17:00NoĐã ban hành63-tap-the-va-53-ca-nhan-tieu-bieu-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-duoc-khen-thuong
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBộ đội Biên phòng Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/IMG_0877_Key_20042021173808.jpg

Sáng ngày 20/4/2021, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

20/04/2021 18:00No344Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinBộ đội Biên phòng Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/IMG_0877_Key_20042021173808.jpg

Sáng ngày 20/4/2021, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

20/04/2021 18:00NoĐã ban hànhbo-doi-bien-phong-kien-giang-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác /PublishingImages/2021-04/Anh 3_Key_16042021060513.jpg

Thời gian qua, Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần đưa những giá trị cao đẹp về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người lan tỏa trong thế hệ trẻ.

16/04/2021 7:00No131Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTrường Trung học phổ thông Giồng Riềng đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác /PublishingImages/2021-04/Anh 3_Key_16042021060513.jpg

Thời gian qua, Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần đưa những giá trị cao đẹp về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người lan tỏa trong thế hệ trẻ.

16/04/2021 7:00NoĐã ban hànhtruong-trung-hoc-pho-thong-giong-rieng-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-guong-bac
Khát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí MinhKhát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/maxresdefault_Key_13042021094039.jpg

Những bài học kinh nghiệm quý giá từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kế thừa, vận dụng và phát triển tốt, sẽ là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất làm cho đất nước Việt Nam trở thành một nước hùng cường, phồn thịnh, hạnh phúc.

13/04/2021 10:00No28Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtKhát vọng về đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/maxresdefault_Key_13042021094039.jpg

Những bài học kinh nghiệm quý giá từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kế thừa, vận dụng và phát triển tốt, sẽ là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất làm cho đất nước Việt Nam trở thành một nước hùng cường, phồn thịnh, hạnh phúc.

13/04/2021 10:00NoĐã ban hànhkhat-vong-ve-dat-nuoc-viet-nam-cuong-thinh-giau-manh-theo-tu-tuong-ho-chi-minh
Các cấp công đoàn Kiên Giang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhCác cấp công đoàn Kiên Giang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/IMG_8924 (1)_Key_06042021094224.JPG

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập và làm theo Bác, đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

06/04/2021 10:00No63Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtCác cấp công đoàn Kiên Giang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-04/IMG_8924 (1)_Key_06042021094224.JPG

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập và làm theo Bác, đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

06/04/2021 10:00NoĐã ban hànhcac-cap-cong-doan-kien-giang-tich-cuc-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
Huyện ủy Hòn Đất tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHuyện ủy Hòn Đất tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-03/z2405478403669_94bba0c07a718e85510a82aa051e09e6_Key_30032021095412.jpg

Chiều ngày 29/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trương Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòn Đất dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

30/03/2021 10:00No50Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinHuyện ủy Hòn Đất tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/2021-03/z2405478403669_94bba0c07a718e85510a82aa051e09e6_Key_30032021095412.jpg

Chiều ngày 29/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Trương Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòn Đất dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

30/03/2021 10:00NoĐã ban hànhhuyen-uy-hon-dat-tiep-tuc-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh