{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Học Bác, nhân dân huyện Tân Hiệp góp sức xây dựng quê hươngHọc Bác, nhân dân huyện Tân Hiệp góp sức xây dựng quê hương/ImageCMS/2024-04/11-4-24 6b78fd3199825994c7cb36f8b17ad5cc_Key_11042024092149.jpg

Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên, người dân huyện Tân Hiệp thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. Tất cả phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

11/04/2024 10:00No239Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHọc Bác, nhân dân huyện Tân Hiệp góp sức xây dựng quê hương/ImageCMS/2024-04/11-4-24 6b78fd3199825994c7cb36f8b17ad5cc_Key_11042024092149.jpg

Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên, người dân huyện Tân Hiệp thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. Tất cả phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

11/04/2024 10:00NoĐã ban hànhhoc-bac-nhan-dan-huyen-tan-hiep-gop-suc-xay-dung-que-huong
Huyện uỷ Kiên Lương tổng kết Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023Huyện uỷ Kiên Lương tổng kết Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023/ImageCMS/2024-04/6-4-24 a29d421467ff65afe06453021e75e7e_Key_06042024195124.jpg

Huyện ủy Kiên Lương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", gắn với triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhận diện các biểu hiện “Sợ trách nhiệm, không dám làm" và các quy định có liên quan để xử lý vi phạm

06/04/2024 20:00No291Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHuyện uỷ Kiên Lương tổng kết Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023/ImageCMS/2024-04/6-4-24 a29d421467ff65afe06453021e75e7e_Key_06042024195124.jpg

Huyện ủy Kiên Lương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", gắn với triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhận diện các biểu hiện “Sợ trách nhiệm, không dám làm" và các quy định có liên quan để xử lý vi phạm

06/04/2024 20:00NoĐã ban hànhhuyen-uy-kien-luong-tong-ket-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-bac-nam-2023
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo BácBộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-04/5-4-24 v_ceb24da89306755d3d6047a434057d15_Key_05042024211736.jpg

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, các cấp ủy đảng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ.​​

05/04/2024 22:00No278Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtBộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-04/5-4-24 v_ceb24da89306755d3d6047a434057d15_Key_05042024211736.jpg

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, các cấp ủy đảng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ.​​

05/04/2024 22:00NoĐã ban hànhbo-doi-bien-phong-kien-giang-tiep-tuc-thuc-hien-tot-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Một số kết quả nổi bật của huyện An Minh trong thực hiện Chuyên đề năm 2023Một số kết quả nổi bật của huyện An Minh trong thực hiện Chuyên đề năm 2023/ImageCMS/2024-04/4-4-24 fmbvzvfabzv _Key_04042024203829.jpg

Thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh quan tâm, chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực.

04/04/2024 21:00No304Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtMột số kết quả nổi bật của huyện An Minh trong thực hiện Chuyên đề năm 2023/ImageCMS/2024-04/4-4-24 fmbvzvfabzv _Key_04042024203829.jpg

Thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh quan tâm, chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực.

04/04/2024 21:00NoĐã ban hànhmot-so-ket-qua-noi-bat-cua-huyen-an-minh-trong-thuc-hien-chuyen-de-nam-2023
Tuổi trẻ huyện An Minh đẩy mạnh học tập và làm theo BácTuổi trẻ huyện An Minh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-03/28-3-24 5a1f39039eb9ad6dd1114e32c87d034e_Key_28032024212340.jpg

Những năm qua, tuổi trẻ huyện An Minh luôn ra sức thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng nông thôn mới.

28/03/2024 22:00No348Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTuổi trẻ huyện An Minh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-03/28-3-24 5a1f39039eb9ad6dd1114e32c87d034e_Key_28032024212340.jpg

Những năm qua, tuổi trẻ huyện An Minh luôn ra sức thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng nông thôn mới.

28/03/2024 22:00NoĐã ban hànhtuoi-tre-huyen-an-minh-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Đại uý La Minh Nhoà, gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòngĐại uý La Minh Nhoà, gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng/ImageCMS/2024-03/20-3-24 _cc6950289b190805d503f576fa26a0f3_Key_20032024214629.jpg

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đại uý La Minh Nhoà, Đội trưởng Tham mưu hành chính, kiêm Kế hoạch tổng hợp, Đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, luôn cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tin yêu, quý mến.

20/03/2024 22:00No404Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtĐại uý La Minh Nhoà, gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng/ImageCMS/2024-03/20-3-24 _cc6950289b190805d503f576fa26a0f3_Key_20032024214629.jpg

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đại uý La Minh Nhoà, Đội trưởng Tham mưu hành chính, kiêm Kế hoạch tổng hợp, Đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, luôn cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tin yêu, quý mến.

20/03/2024 22:00NoĐã ban hànhdai-uy-la-minh-nhoa-guong-mat-tre-tieu-bieu-cua-bo-doi-bien-phong
Nhiều điển hình làm theo Bác ở huyện Tân HiệpNhiều điển hình làm theo Bác ở huyện Tân Hiệp/ImageCMS/2024-03/19-3-24 _3085c05b462c007f7d262cb49baa7ebc_Key_19032024211107.jpg

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân"; triển khai chuyên đề năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự hội nghị.

19/03/2024 22:00No444Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinNhiều điển hình làm theo Bác ở huyện Tân Hiệp/ImageCMS/2024-03/19-3-24 _3085c05b462c007f7d262cb49baa7ebc_Key_19032024211107.jpg

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân"; triển khai chuyên đề năm 2024. Đồng chí Đinh Thị Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự hội nghị.

19/03/2024 22:00NoĐã ban hànhnhieu-dien-hinh-lam-theo-bac-o-huyen-tan-hiep
Huyện uỷ An Minh triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024Huyện uỷ An Minh triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024/ImageCMS/2024-03/15-3-24 83_bbcdf1645be09359330d683c2010b7e3_Key_15032024094609.jpg

Huyện ủy An Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề năm 2023 về “phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân" và triển khai Chuyên đề năm 2024, gắn với trao giải Cuộc thi viết chủ đề “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng và Luật Biên phòng Việt Nam" năm 2023.

15/03/2024 10:00No535Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHuyện uỷ An Minh triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024/ImageCMS/2024-03/15-3-24 83_bbcdf1645be09359330d683c2010b7e3_Key_15032024094609.jpg

Huyện ủy An Minh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề năm 2023 về “phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân" và triển khai Chuyên đề năm 2024, gắn với trao giải Cuộc thi viết chủ đề “Tìm hiểu 65 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng và Luật Biên phòng Việt Nam" năm 2023.

15/03/2024 10:00NoĐã ban hànhhuyen-uy-an-minh-trien-khai-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2024
Huyện uỷ Gò Quao lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo BácHuyện uỷ Gò Quao lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-03/11-3-24 z5233878086415_d64adbab08624440d59a14264493dfaa_Key_11032024183828.jpg

Thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Quao đã chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

11/03/2024 19:00No391Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHuyện uỷ Gò Quao lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-03/11-3-24 z5233878086415_d64adbab08624440d59a14264493dfaa_Key_11032024183828.jpg

Thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Quao đã chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

11/03/2024 19:00NoĐã ban hànhhuyen-uy-go-quao-lanh-dao-thuc-hien-tot-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Thầy giáo trẻ Huỳnh Thanh Hoàng tận tụy với công việcThầy giáo trẻ Huỳnh Thanh Hoàng tận tụy với công việc/ImageCMS/2024-03/2-3-24 5092ce58a3f19cc71d7c1ba0ce81a398_Key_02032024203219.jpg

Học tập và làm theo Bác, thầy giáo Huỳnh Thanh Hoàng, giáo viên Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ba Hòn, huyện Kiên Lương, luôn tận tụy với công việc, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu, quý mến.

02/03/2024 21:00No556Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtThầy giáo trẻ Huỳnh Thanh Hoàng tận tụy với công việc/ImageCMS/2024-03/2-3-24 5092ce58a3f19cc71d7c1ba0ce81a398_Key_02032024203219.jpg

Học tập và làm theo Bác, thầy giáo Huỳnh Thanh Hoàng, giáo viên Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ba Hòn, huyện Kiên Lương, luôn tận tụy với công việc, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu, quý mến.

02/03/2024 21:00NoĐã ban hànhthay-giao-tre-huynh-thanh-hoang-tan-tuy-voi-cong-viec
Huyện uỷ An Biên lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo BácHuyện uỷ An Biên lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-02/29-2-24_2f19fbd23d4d13b759846dd5f38e746a_Key_29022024221020.jpg

Thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ An Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng.

29/02/2024 23:00No570Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHuyện uỷ An Biên lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-02/29-2-24_2f19fbd23d4d13b759846dd5f38e746a_Key_29022024221020.jpg

Thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân", thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ An Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng.

29/02/2024 23:00NoĐã ban hànhhuyen-uy-an-bien-lanh-dao-thuc-hien-tot-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Đảng bộ xã Thuận Hoà đẩy mạnh học tập và làm theo BácĐảng bộ xã Thuận Hoà đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-02/28-2-24 76_9aa10695abb59bbd5c8477943ccbe6c2_Key_28022024214838.jpg

Những năm qua, Đảng bộ xã Thuận Hoà, huyện An Minh, đã có nhiều giải pháp sáng tạo, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đi vào nền nếp và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, tạo nên những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

28/02/2024 22:00No618Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtĐảng bộ xã Thuận Hoà đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-02/28-2-24 76_9aa10695abb59bbd5c8477943ccbe6c2_Key_28022024214838.jpg

Những năm qua, Đảng bộ xã Thuận Hoà, huyện An Minh, đã có nhiều giải pháp sáng tạo, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đi vào nền nếp và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, tạo nên những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

28/02/2024 22:00NoĐã ban hànhdang-bo-xa-thuan-hoa-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Hơn 1.000 đảng viên huyện Giồng Riềng tiếp thu Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024Hơn 1.000 đảng viên huyện Giồng Riềng tiếp thu Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024/ImageCMS/2024-02/23-2-24_0153a8817a42bc9e7acfcd2c8934f9e1_Key_23022024183548.jpg

Ngày 23/2/2024, Huyện ủy Giồng Riềng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm", với hơn 1.000 đảng viên tham gia tiếp thu. 

23/02/2024 19:00No637Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinHơn 1.000 đảng viên huyện Giồng Riềng tiếp thu Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024/ImageCMS/2024-02/23-2-24_0153a8817a42bc9e7acfcd2c8934f9e1_Key_23022024183548.jpg

Ngày 23/2/2024, Huyện ủy Giồng Riềng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm", với hơn 1.000 đảng viên tham gia tiếp thu. 

23/02/2024 19:00NoĐã ban hànhhon-1-000-dang-vien-huyen-giong-rieng-tiep-thu-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-bac-nam-2024
Huyện uỷ Kiên Hải triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024Huyện uỷ Kiên Hải triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024/ImageCMS/2024-02/22-2-24 3450_80e78cde31ff7ba39c966689f32b707f_Key_22022024211907.jpg

Ngày 22/2/2024, Huyện ủy Kiên Hải đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai Chuyên đề năm 2024.

22/02/2024 22:00No658Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHuyện uỷ Kiên Hải triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024/ImageCMS/2024-02/22-2-24 3450_80e78cde31ff7ba39c966689f32b707f_Key_22022024211907.jpg

Ngày 22/2/2024, Huyện ủy Kiên Hải đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai Chuyên đề năm 2024.

22/02/2024 22:00NoĐã ban hànhhuyen-uy-kien-hai-trien-khai-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2024
Thơ chúc tết của Bác HồThơ chúc tết của Bác Hồ/ImageCMS/2024-02/7-2-24 mvzv_Key_07022024213238.png

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người còn là một nhà thơ lớn. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh lđể lại cho chúng ta những bài thơ chúc tết với biết bao tình cảm ấm áp, thương yêu. 

07/02/2024 22:00No689Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtThơ chúc tết của Bác Hồ/ImageCMS/2024-02/7-2-24 mvzv_Key_07022024213238.png

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người còn là một nhà thơ lớn. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh lđể lại cho chúng ta những bài thơ chúc tết với biết bao tình cảm ấm áp, thương yêu. 

07/02/2024 22:00NoĐã ban hànhtho-chuc-tet-cua-bac-ho
Hơn 900 cán bộ, giáo viên huyện Kiên Lương tiếp thu Chuyên đề năm 2024 và Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIIIHơn 900 cán bộ, giáo viên huyện Kiên Lương tiếp thu Chuyên đề năm 2024 và Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII/ImageCMS/2024-02/5-2-24 mvz1_Key_05022024220557. KIEN LUONG, HON 900 CB GIAO VIEN TIEP THU CHUYEN DE HCM 2024_Key_05022024220557._Key_05022024220557._Key_05022024220557._Key_05022024220557.jpg

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Lương vừa phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII, cho hơn 900 cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 

05/02/2024 23:00No734Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinHơn 900 cán bộ, giáo viên huyện Kiên Lương tiếp thu Chuyên đề năm 2024 và Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII/ImageCMS/2024-02/5-2-24 mvz1_Key_05022024220557. KIEN LUONG, HON 900 CB GIAO VIEN TIEP THU CHUYEN DE HCM 2024_Key_05022024220557._Key_05022024220557._Key_05022024220557._Key_05022024220557.jpg

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Lương vừa phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII, cho hơn 900 cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 

05/02/2024 23:00NoĐã ban hànhhon-900-can-bo-giao-vien-huyen-kien-luong-tiep-thu-chuyen-de-nam-2024-va-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xiii
Đảng bộ xã Đông Hoà đẩy mạnh học tập và làm theo BácĐảng bộ xã Đông Hoà đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-01/24-1-24_52c902c0dd4c83cb92a4739c56d167bf_Key_24012024215234.jpg

Thời gian qua, Đảng bộ xã Đông Hoà, huyện An Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. 

24/01/2024 22:00No879Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtĐảng bộ xã Đông Hoà đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-01/24-1-24_52c902c0dd4c83cb92a4739c56d167bf_Key_24012024215234.jpg

Thời gian qua, Đảng bộ xã Đông Hoà, huyện An Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. 

24/01/2024 22:00NoĐã ban hànhdang-bo-xa-dong-hoa-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Bí thư Huyện uỷ Châu Thành Lâm Minh Công gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo BácBí thư Huyện uỷ Châu Thành Lâm Minh Công gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-01/22-1-24 2_927a8e28c295ee27d0677c894f0446c5_Key_22012024103428.jpg

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Lâm Minh Công, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành, luôn gương mẫu, năng động, sáng tạo, lãnh đạo Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, đồng chí tâm huyết, hết lòng với công tác an sinh xã hội ở địa phương.

22/01/2024 11:00No1305Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtBí thư Huyện uỷ Châu Thành Lâm Minh Công gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-01/22-1-24 2_927a8e28c295ee27d0677c894f0446c5_Key_22012024103428.jpg

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Lâm Minh Công, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành, luôn gương mẫu, năng động, sáng tạo, lãnh đạo Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, đồng chí tâm huyết, hết lòng với công tác an sinh xã hội ở địa phương.

22/01/2024 11:00NoĐã ban hànhbi-thu-huyen-uy-chau-thanh-lam-minh-cong-guong-mau-di-dau-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Học tập Bác về phát huy tinh thần trách nhiệmHọc tập Bác về phát huy tinh thần trách nhiệm/ImageCMS/2024-01/21-1-24 bac ho_Key_21012024212909.jpg

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người xem việc đội ngũ cán bộ thực hành và nêu cao tinh thần trách nhiệm là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 

21/01/2024 22:00No735Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHọc tập Bác về phát huy tinh thần trách nhiệm/ImageCMS/2024-01/21-1-24 bac ho_Key_21012024212909.jpg

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người xem việc đội ngũ cán bộ thực hành và nêu cao tinh thần trách nhiệm là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 

21/01/2024 22:00NoĐã ban hànhhoc-tap-bac-ve-phat-huy-tinh-than-trach-nhiem
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo BácĐảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-01/19-1-24 Picture1_Key_19012024152752.jpg

Chiều 18/1/2024, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân".

19/01/2024 16:00No747Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinĐảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2024-01/19-1-24 Picture1_Key_19012024152752.jpg

Chiều 18/1/2024, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân".

19/01/2024 16:00NoĐã ban hànhdang-bo-van-phong-tinh-uy-kien-giang-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Không gian văn hoá Hồ Chí Minh ở huyện Vĩnh Thuận Không gian văn hoá Hồ Chí Minh ở huyện Vĩnh Thuận /ImageCMS/2024-01/9-10-24 102be2a09edd8c027ef978210711e4d_Key_09012024203039.jpg

Hình thành và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đây là nơi để mọi người hiểu biết sâu sắc hơn về thân thế, cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

09/01/2024 21:00No773Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtKhông gian văn hoá Hồ Chí Minh ở huyện Vĩnh Thuận /ImageCMS/2024-01/9-10-24 102be2a09edd8c027ef978210711e4d_Key_09012024203039.jpg

Hình thành và ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đây là nơi để mọi người hiểu biết sâu sắc hơn về thân thế, cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

09/01/2024 21:00NoĐã ban hànhkhong-gian-van-hoa-ho-chi-minh-o-huyen-vinh-thuan
Lan tỏa lối sống đẹp, cách làm hay trong đời sống xã hộiLan tỏa lối sống đẹp, cách làm hay trong đời sống xã hội/ImageCMS/2023-12/31-12-23 Picture1_Key_31122023151252.png

Để công tác tuyên truyền, giáo dục gương người tốt, việc tốt ngày càng phát huy tác dụng trong mọi tầng lớp nhân dân, đầu tháng 6/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Ðảng, chỉ đạo việc xuất bản sách “Người tốt, việc tốt" để nêu gương cho mọi người học tập và làm theo.

31/12/2023 16:00No788Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtLan tỏa lối sống đẹp, cách làm hay trong đời sống xã hội/ImageCMS/2023-12/31-12-23 Picture1_Key_31122023151252.png

Để công tác tuyên truyền, giáo dục gương người tốt, việc tốt ngày càng phát huy tác dụng trong mọi tầng lớp nhân dân, đầu tháng 6/1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Ðảng, chỉ đạo việc xuất bản sách “Người tốt, việc tốt" để nêu gương cho mọi người học tập và làm theo.

31/12/2023 16:00NoĐã ban hànhlan-toa-loi-song-dep-cach-lam-hay-trong-doi-song-xa-hoi
Hội Cựu Chiến binh huyện An Minh tích cực phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”Hội Cựu Chiến binh huyện An Minh tích cực phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”/ImageCMS/2023-12/23-12-23 e1105284a80799d2e153c6b791200916_Key_23122023213539.jpg

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện An Minh đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

23/12/2023 22:00No635Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHội Cựu Chiến binh huyện An Minh tích cực phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”/ImageCMS/2023-12/23-12-23 e1105284a80799d2e153c6b791200916_Key_23122023213539.jpg

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện An Minh đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

23/12/2023 22:00NoĐã ban hànhhoi-cuu-chien-binh-huyen-an-minh-tich-cuc-phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho
Trung úy công an xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồngTrung úy công an xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng/ImageCMS/2023-12/15-12-23 2c023693bd05a3f55c5e8170a8dd8cf5_Key_15122023184036.jpg

Thực hiện lời dạy của Bác: “không sợ khổ, không sợ khó", "đâu cần thanh niên có, việc khó thanh niên", Trung úy Nguyễn Minh Trạng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang, không ngừng cống hiến sức trẻ; lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái" trong cộng đồng, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

15/12/2023 19:00No741Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtTrung úy công an xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng/ImageCMS/2023-12/15-12-23 2c023693bd05a3f55c5e8170a8dd8cf5_Key_15122023184036.jpg

Thực hiện lời dạy của Bác: “không sợ khổ, không sợ khó", "đâu cần thanh niên có, việc khó thanh niên", Trung úy Nguyễn Minh Trạng, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang, không ngừng cống hiến sức trẻ; lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái" trong cộng đồng, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

15/12/2023 19:00NoĐã ban hànhtrung-uy-cong-an-xung-kich-tinh-nguyen-vi-cuoc-song-cong-dong
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang thông qua Chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2024Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang thông qua Chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2024/ImageCMS/2023-12/12-12-23 e4767e9ff0347844030d7eba87a67697_Key_12122023215831.jpg

Trong phiên họp ngày 1/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét Tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin chủ trương Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

12/12/2023 22:00No883Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinBan Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang thông qua Chủ đề học tập và làm theo Bác năm 2024/ImageCMS/2023-12/12-12-23 e4767e9ff0347844030d7eba87a67697_Key_12122023215831.jpg

Trong phiên họp ngày 1/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét Tờ trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin chủ trương Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

12/12/2023 22:00NoĐã ban hànhban-thuong-vu-tinh-uy-kien-giang-thong-qua-chu-de-hoc-tap-va-lam-theo-bac-nam-2024
Huyện An Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Huyện An Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh /ImageCMS/2023-12/2-12-23 Picture1_Key_02122023202655.jpg

Những năm qua, Huyện An Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân

02/12/2023 21:00No590Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHuyện An Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh /ImageCMS/2023-12/2-12-23 Picture1_Key_02122023202655.jpg

Những năm qua, Huyện An Minh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân

02/12/2023 21:00NoĐã ban hànhhuyen-an-minh-day-manh-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
Hơn 40 năm gắn bó với công tác từ thiện, nhân đạoHơn 40 năm gắn bó với công tác từ thiện, nhân đạo/ImageCMS/2023-11/24-11-23 HON 40 NAM GAN BO VOI CONGTAC TU THIEN, NHAN DAO_Key_24112023215003.jpg

Tham gia công tác từ thiện, nhân đạo từ những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay, mặc dù đã 73 tuổi, nhưng ông Trương Công Bạch, Phó ban Công tác xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiên Lương, vẫn cần mẫn hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

24/11/2023 22:00No742Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtHơn 40 năm gắn bó với công tác từ thiện, nhân đạo/ImageCMS/2023-11/24-11-23 HON 40 NAM GAN BO VOI CONGTAC TU THIEN, NHAN DAO_Key_24112023215003.jpg

Tham gia công tác từ thiện, nhân đạo từ những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay, mặc dù đã 73 tuổi, nhưng ông Trương Công Bạch, Phó ban Công tác xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiên Lương, vẫn cần mẫn hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

24/11/2023 22:00NoĐã ban hànhhon-40-nam-gan-bo-voi-cong-tac-tu-thien-nhan-dao
Trường tiểu học Thuận Hoà 1 thực hiện tốt việc học tập và làm theo BácTrường tiểu học Thuận Hoà 1 thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2023-11/21-11-23 0_4af8c648ec20a0ee79c71dcee560a627_Key_21112023215947.jpg

Những năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Thuận Hoà 1, huyện An Minh, thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

21/11/2023 22:00No1076Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTrường tiểu học Thuận Hoà 1 thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2023-11/21-11-23 0_4af8c648ec20a0ee79c71dcee560a627_Key_21112023215947.jpg

Những năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Thuận Hoà 1, huyện An Minh, thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

21/11/2023 22:00NoĐã ban hànhtruong-tieu-hoc-thuan-hoa-1-thuc-hien-tot-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac
An Minh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niênAn Minh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên/ImageCMS/2023-11/17-11-23 8907_50fb918e6a74963b8dd598392abe97f9_Key_17112023222627.jpg

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Minh đã phối hợp Huyện đoàn đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2023.

17/11/2023 23:00No672Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinAn Minh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên/ImageCMS/2023-11/17-11-23 8907_50fb918e6a74963b8dd598392abe97f9_Key_17112023222627.jpg

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Minh đã phối hợp Huyện đoàn đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2023.

17/11/2023 23:00NoĐã ban hànhan-minh-to-chuc-hoi-thi-tim-hieu-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-trong-doan-vien-thanh-nien
Hoạt động ý nghĩa thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở huyện Châu ThànhHoạt động ý nghĩa thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở huyện Châu Thành/ImageCMS/2023-11/15-11-23 28_baac26e4c4a2afb020449f7da41289a9_Key_15112023173609.jpg

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành vừa phối hợp với Huyện đoàn, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện, tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành giai đoạn 1936-1975.

15/11/2023 18:00No813Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHoạt động ý nghĩa thiết thực trong học tập và làm theo Bác ở huyện Châu Thành/ImageCMS/2023-11/15-11-23 28_baac26e4c4a2afb020449f7da41289a9_Key_15112023173609.jpg

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Thành vừa phối hợp với Huyện đoàn, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện, tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành giai đoạn 1936-1975.

15/11/2023 18:00NoĐã ban hànhhoat-dong-y-nghia-thiet-thuc-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-o-huyen-chau-thanh
1 - 30Next