{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Bác Hồ chúc Tết Quý Mão 1963Bác Hồ chúc Tết Quý Mão 1963/ImageCMS/2023-01/20-1-23 gkzvnanh 2_Key_20012023170414.png

Cách đây tròn 60 năm, Xuân Quý Mão 1963, Bác Hồ có “Lời chúc mừng năm mới", gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. “Lời chúc mừng năm mới" của Bác vừa là sự động viên, vừa là sự hoạch định đường lối, chủ trương trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

20/01/2023 18:00No18Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtBác Hồ chúc Tết Quý Mão 1963/ImageCMS/2023-01/20-1-23 gkzvnanh 2_Key_20012023170414.png

Cách đây tròn 60 năm, Xuân Quý Mão 1963, Bác Hồ có “Lời chúc mừng năm mới", gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. “Lời chúc mừng năm mới" của Bác vừa là sự động viên, vừa là sự hoạch định đường lối, chủ trương trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

20/01/2023 18:00NoĐã ban hànhbac-ho-chuc-tet-quy-mao-1963
Huyện Giồng Riềng tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo BácHuyện Giồng Riềng tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2023-01/18-1-23 718446f404fbdab07917af1d1928fd59_Key_18012023164753.jpg

Thực hiện Chuyên đề toàn khóa Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, biện pháp sáng tạo, đem lại những kết quả thiết thực.

18/01/2023 17:00No26Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHuyện Giồng Riềng tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2023-01/18-1-23 718446f404fbdab07917af1d1928fd59_Key_18012023164753.jpg

Thực hiện Chuyên đề toàn khóa Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, biện pháp sáng tạo, đem lại những kết quả thiết thực.

18/01/2023 17:00NoĐã ban hànhhuyen-giong-rieng-tiep-tuc-thuc-hien-hieu-qua-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xây dựng, duy trì và nhân rộng từ 1-2 điển hình về học tập và làm theo BácMỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xây dựng, duy trì và nhân rộng từ 1-2 điển hình về học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2023-01/9-1-23 Picture1_Key_09012023164243.png

Ngày 5/1/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 682-CV/TU, về tiếp tục phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng kịp thời các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

09/01/2023 17:00No62Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtMỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xây dựng, duy trì và nhân rộng từ 1-2 điển hình về học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2023-01/9-1-23 Picture1_Key_09012023164243.png

Ngày 5/1/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 682-CV/TU, về tiếp tục phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng kịp thời các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

09/01/2023 17:00NoĐã ban hànhmoi-to-chuc-dang-co-quan-don-vi-phai-xay-dung-duy-tri-va-nhan-rong-tu-1-2-dien-hinh-ve-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Học tập đức tính cần, kiệm, liêm, chính của Bác HồHọc tập đức tính cần, kiệm, liêm, chính của Bác Hồ/ImageCMS/2022-12/29-12-22 anh 1_Key_29122022155459.jpg

m 1949, với bút danh Lê Chiến Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính", để động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào xây dựng đạo đức cách mạng, thi đua ái quốc. Cần, kiệm, liêm, chính cũng chính là những đức tính quý báu của Bác Hồ mà suốt đời Người luôn gương mẫu thực hiện.  

29/12/2022 16:00No50Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHọc tập đức tính cần, kiệm, liêm, chính của Bác Hồ/ImageCMS/2022-12/29-12-22 anh 1_Key_29122022155459.jpg

m 1949, với bút danh Lê Chiến Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần, Kiệm, Liêm, Chính", để động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào xây dựng đạo đức cách mạng, thi đua ái quốc. Cần, kiệm, liêm, chính cũng chính là những đức tính quý báu của Bác Hồ mà suốt đời Người luôn gương mẫu thực hiện.  

29/12/2022 16:00NoĐã ban hànhhoc-tap-duc-tinh-can-kiem-liem-chinh-cua-bac-ho
Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, xuất sắcTrưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, xuất sắc/ImageCMS/2022-12/23-12-22 04b4f5406ab4d246a31864d0c90e5de_Key_23122022183645.jpg

Đồng chí Trần Trọng Kiều Mi, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, là một trong 63 tấm gương tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2017-2022.

23/12/2022 19:00No147Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtTrưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, xuất sắc/ImageCMS/2022-12/23-12-22 04b4f5406ab4d246a31864d0c90e5de_Key_23122022183645.jpg

Đồng chí Trần Trọng Kiều Mi, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, là một trong 63 tấm gương tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2017-2022.

23/12/2022 19:00NoĐã ban hànhtruong-ban-cong-tac-mat-tran-tieu-bieu-xuat-sac
Tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí MinhTư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ImageCMS/2022-12/21-12-22 anh 1_Key_21122022161622.jpeg

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Sự nghiệp quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử, cùng với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp quân sự của Người là cống hiến to lớn đối với cách mạng Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

21/12/2022 17:00No67Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ImageCMS/2022-12/21-12-22 anh 1_Key_21122022161622.jpeg

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Sự nghiệp quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử, cùng với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp quân sự của Người là cống hiến to lớn đối với cách mạng Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

21/12/2022 17:00NoĐã ban hànhtu-tuong-quan-su-cua-chu-tich-ho-chi-minh
Thượng úy Tô Việt Trung tận tụy với nhiệm vụ được giaoThượng úy Tô Việt Trung tận tụy với nhiệm vụ được giao/ImageCMS/2022-12/6-12-22_af15c711bdaa6ad5f9922c7c79d6583a_Key_06122022203129.jpg

Sau khi tốt nghiệp Trung học Cảnh sát vào năm 2012, đồng chí Tô Việt Trung được điều động nhận công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Kiên Giang. Dù trải qua nhiều nhiều vị trí công tác, nhưng đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp đánh giá cao. 

06/12/2022 21:00No526Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtThượng úy Tô Việt Trung tận tụy với nhiệm vụ được giao/ImageCMS/2022-12/6-12-22_af15c711bdaa6ad5f9922c7c79d6583a_Key_06122022203129.jpg

Sau khi tốt nghiệp Trung học Cảnh sát vào năm 2012, đồng chí Tô Việt Trung được điều động nhận công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Kiên Giang. Dù trải qua nhiều nhiều vị trí công tác, nhưng đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp đánh giá cao. 

06/12/2022 21:00NoĐã ban hànhthuong-uy-to-viet-trung-tan-tuy-voi-nhiem-vu-duoc-giao
Người tổ trưởng có tấm lòng nhân áiNgười tổ trưởng có tấm lòng nhân ái/ImageCMS/2022-11/27-11-22 Ông Võ Văn Tây - tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Tân Phú vui vẻ khoe số thuốc nam xin được từ người dân_Key_27112022225014.jpg

Mặc dù bận chuyện đồng án, ruộng vườn, nhưng ông Võ Văn Tây (60 tuổi), Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Với tấm lòng nhân ái, 30 năm qua, ông Tây đã bỏ công sức, tiền của giúp đỡ nhiều hoàn cảnh nghèo khó.

27/11/2022 23:00No30Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtNgười tổ trưởng có tấm lòng nhân ái/ImageCMS/2022-11/27-11-22 Ông Võ Văn Tây - tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Tân Phú vui vẻ khoe số thuốc nam xin được từ người dân_Key_27112022225014.jpg

Mặc dù bận chuyện đồng án, ruộng vườn, nhưng ông Võ Văn Tây (60 tuổi), Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 3, ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Với tấm lòng nhân ái, 30 năm qua, ông Tây đã bỏ công sức, tiền của giúp đỡ nhiều hoàn cảnh nghèo khó.

27/11/2022 23:00NoĐã ban hànhnguoi-to-truong-co-tam-long-nhan-ai
Thầy hiệu trưởng tâm huyết với đổi mới, sáng tạo trong giáo dụcThầy hiệu trưởng tâm huyết với đổi mới, sáng tạo trong giáo dục/ImageCMS/2022-11/23-11-22_5b34061cc0abc78e1bf9f3140b21a4dc_Key_23112022200120.jpg

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm công tác giáo dục, thầy Đàm Thanh Lạc, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Giồng Riềng, là tấm gương tiêu biểu trong đổi mới, sáng tạo của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang.

23/11/2022 20:00No170Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtThầy hiệu trưởng tâm huyết với đổi mới, sáng tạo trong giáo dục/ImageCMS/2022-11/23-11-22_5b34061cc0abc78e1bf9f3140b21a4dc_Key_23112022200120.jpg

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm công tác giáo dục, thầy Đàm Thanh Lạc, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Giồng Riềng, là tấm gương tiêu biểu trong đổi mới, sáng tạo của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kiên Giang.

23/11/2022 20:00NoĐã ban hànhthay-hieu-truong-tam-huyet-voi-doi-moi-sang-tao-trong-giao-duc
Cô giáo Phạm Cao Thục Diễm yêu trẻ, tâm huyết với nghềCô giáo Phạm Cao Thục Diễm yêu trẻ, tâm huyết với nghề/ImageCMS/2022-11/20-11-22 vs,nv,nv2_Key_20112022183107.jpg

Sau gần 30 năm làm công tác nuôi dạy trẻ từ đất liền đến hải đảo, ở nơi nào cô Phạm Cao Thục Diễm cũng phát huy tinh thần “kính chúa, yêu nước" của người theo đạo Công giáo. Cô luôn hết lòng yêu trẻ, tâm huyết với nghề, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong hoạt động dạy và học, được học trò, đồng nghiệp và phụ huynh yêu mến.

20/11/2022 19:00No81Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtCô giáo Phạm Cao Thục Diễm yêu trẻ, tâm huyết với nghề/ImageCMS/2022-11/20-11-22 vs,nv,nv2_Key_20112022183107.jpg

Sau gần 30 năm làm công tác nuôi dạy trẻ từ đất liền đến hải đảo, ở nơi nào cô Phạm Cao Thục Diễm cũng phát huy tinh thần “kính chúa, yêu nước" của người theo đạo Công giáo. Cô luôn hết lòng yêu trẻ, tâm huyết với nghề, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong hoạt động dạy và học, được học trò, đồng nghiệp và phụ huynh yêu mến.

20/11/2022 19:00NoĐã ban hànhco-giao-pham-cao-thuc-diem-yeu-tre-tam-huyet-voi-nghe
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dụcChủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục/ImageCMS/2022-11/18-11-22 kabvanh 1_Key_18112022202311.jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục. Người coi “giáo dục là cốt sách hàng đầu" trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa".

18/11/2022 21:00No26Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtChủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục/ImageCMS/2022-11/18-11-22 kabvanh 1_Key_18112022202311.jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục. Người coi “giáo dục là cốt sách hàng đầu" trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa".

18/11/2022 21:00NoĐã ban hànhchu-tich-ho-chi-minh-voi-su-nghiep-giao-duc
Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc Nguyễn Thanh Hà dấn thân, yêu nghềNhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc Nguyễn Thanh Hà dấn thân, yêu nghề/ImageCMS/2022-11/13-11-22 215_5b37f6dab4d3ebf51add9d90ae61a39c_Key_13112022093001.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng cho 100 Nhà giáo trẻ tiêu biểu" toàn quốc. Đây là những nhà giáo có tuổi đời không quá 35, có những thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và hoạt động đoàn - hội - đội. Tỉnh Kiên Giang có thầy giáo Nguyễn Thanh Hà, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, huyện Vĩnh Thuận, vinh dự nhận phần thưởng cao quý này.

13/11/2022 10:00No327Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtNhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc Nguyễn Thanh Hà dấn thân, yêu nghề/ImageCMS/2022-11/13-11-22 215_5b37f6dab4d3ebf51add9d90ae61a39c_Key_13112022093001.jpg

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng cho 100 Nhà giáo trẻ tiêu biểu" toàn quốc. Đây là những nhà giáo có tuổi đời không quá 35, có những thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và hoạt động đoàn - hội - đội. Tỉnh Kiên Giang có thầy giáo Nguyễn Thanh Hà, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, huyện Vĩnh Thuận, vinh dự nhận phần thưởng cao quý này.

13/11/2022 10:00NoĐã ban hànhnha-giao-tre-tieu-bieu-toan-quoc-nguyen-thanh-ha-dan-than-yeu-nghe
Hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” ở xã Sơn Bình, huyện Hòn ĐấtHiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” ở xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất/ImageCMS/2022-11/5-11-22 Anh 2_Key_05112022201822.jpg

Với việc tiết kiệm tối thiểu mỗi ngày 2.000 đồng để ủng hộ mô hình Hũ gạo tình thương" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất phát động, nhiều chị em phụ nữ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được hỗ trợ gạo ăn hàng tháng, góp phần vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

05/11/2022 21:00No31Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtHiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương” ở xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất/ImageCMS/2022-11/5-11-22 Anh 2_Key_05112022201822.jpg

Với việc tiết kiệm tối thiểu mỗi ngày 2.000 đồng để ủng hộ mô hình Hũ gạo tình thương" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất phát động, nhiều chị em phụ nữ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được hỗ trợ gạo ăn hàng tháng, góp phần vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

05/11/2022 21:00NoĐã ban hànhhieu-qua-mo-hinh-hu-gao-tinh-thuong-o-xa-son-binh-huyen-hon-dat
Kiểm sát viên Thiềm Văn Ty - Cán bộ trẻ giỏi toàn quốcKiểm sát viên Thiềm Văn Ty - Cán bộ trẻ giỏi toàn quốc/ImageCMS/2022-10/27-10-22 kasnvkh1_Key_27102022145119.jpg

Anh Thiềm Văn Ty, kiểm sát viên, Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, là 1 trong 42 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2022, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương, khen thưởng.

27/10/2022 15:00No71Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtKiểm sát viên Thiềm Văn Ty - Cán bộ trẻ giỏi toàn quốc/ImageCMS/2022-10/27-10-22 kasnvkh1_Key_27102022145119.jpg

Anh Thiềm Văn Ty, kiểm sát viên, Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, là 1 trong 42 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2022, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương, khen thưởng.

27/10/2022 15:00NoĐã ban hànhkiem-sat-vien-thiem-van-ty-can-bo-tre-gioi-toan-quoc
Người cán bộ công an gương mẫu, tận tụy, trách nhiệmNgười cán bộ công an gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm/ImageCMS/2022-10/24-10-22 Danh Tính đang nghiên cứu, tham mưu xây dựng văn bản phục vụ công tác chuyên môn_Key_24102022193649._Key_24102022193649.jpg

Dù ở vị trí nào, thượng úy Danh Tính, cán bộ Đội An ninh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Tân Hiệp, cũng luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ công an. Đồng chí luôn có những đề xuất, sáng kiến hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.

24/10/2022 20:00No289Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtNgười cán bộ công an gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm/ImageCMS/2022-10/24-10-22 Danh Tính đang nghiên cứu, tham mưu xây dựng văn bản phục vụ công tác chuyên môn_Key_24102022193649._Key_24102022193649.jpg

Dù ở vị trí nào, thượng úy Danh Tính, cán bộ Đội An ninh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Tân Hiệp, cũng luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ công an. Đồng chí luôn có những đề xuất, sáng kiến hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.

24/10/2022 20:00NoĐã ban hànhnguoi-can-bo-cong-an-guong-mau-tan-tuy-trach-nhiem
Học Bác làm việc thiện, tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, vượt khóHọc Bác làm việc thiện, tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, vượt khó/ImageCMS/2022-10/18-10-22_374938b10555041b0709b7af22133f9f_Key_18102022103825.jpg

Học tập và làm theo Bác về chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, ông Quách Hải, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, đã thành lập nhóm “Vì trẻ em thân yêu thị trấn Minh Lương", nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

18/10/2022 11:00No195Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtHọc Bác làm việc thiện, tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo, vượt khó/ImageCMS/2022-10/18-10-22_374938b10555041b0709b7af22133f9f_Key_18102022103825.jpg

Học tập và làm theo Bác về chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, ông Quách Hải, ngụ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, đã thành lập nhóm “Vì trẻ em thân yêu thị trấn Minh Lương", nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

18/10/2022 11:00NoĐã ban hànhhoc-bac-lam-viec-thien-tiep-suc-den-truong-cho-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành côngDân vận khéo thì việc gì cũng thành công/ImageCMS/2022-10/13-10-22 anh 1_Key_13102022200430.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác dân vận là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Theo Người: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho".

13/10/2022 21:00No41Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtDân vận khéo thì việc gì cũng thành công/ImageCMS/2022-10/13-10-22 anh 1_Key_13102022200430.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác dân vận là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Theo Người: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho".

13/10/2022 21:00NoĐã ban hànhdan-van-kheo-thi-viec-gi-cung-thanh-cong
Người tổ trưởng tâm huyết với công việcNgười tổ trưởng tâm huyết với công việc/ImageCMS/2022-10/11-10-22 ông Nguyễn Văn Chính (bìa phải) cùng ban lãnh đạo ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa đang kiểm tra bờ kè, chống sạt lỡ đã thi công trên tuyến đường nông thôn_Key_11102022151950._Key_11102022151950.jpg

Những năm qua, ông Nguyễn Văn Chính, 57 tuổi, đảng viên, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, tích cực chăm lo đời sống người dân.

11/10/2022 16:00No26Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtNgười tổ trưởng tâm huyết với công việc/ImageCMS/2022-10/11-10-22 ông Nguyễn Văn Chính (bìa phải) cùng ban lãnh đạo ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa đang kiểm tra bờ kè, chống sạt lỡ đã thi công trên tuyến đường nông thôn_Key_11102022151950._Key_11102022151950.jpg

Những năm qua, ông Nguyễn Văn Chính, 57 tuổi, đảng viên, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, tích cực chăm lo đời sống người dân.

11/10/2022 16:00NoĐã ban hànhnguoi-to-truong-tam-huyet-voi-cong-viec
Kiên Giang kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo BácKiên Giang kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2022-10/4-10-22 ÔNG LÂM VĂN SỄN TRAO GIẤY KHEN CHO 3 CÁ NHÂN_Key_04102022194736.jpg

Quý II năm 2022, có 3 tập thể, 8 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bằng khen; 3 tập thể và 13 cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen,  đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

04/10/2022 20:00No125Đã ban hành135000Gương điển hìnhTinKiên Giang kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2022-10/4-10-22 ÔNG LÂM VĂN SỄN TRAO GIẤY KHEN CHO 3 CÁ NHÂN_Key_04102022194736.jpg

Quý II năm 2022, có 3 tập thể, 8 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bằng khen; 3 tập thể và 13 cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen,  đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

04/10/2022 20:00NoĐã ban hànhkien-giang-kip-thoi-bieu-duong-khen-thuong-nhan-rong-cac-mo-hinh-dien-hinh-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện Kiên Lương và Giang Thành trong học tập và làm theo BácKhen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện Kiên Lương và Giang Thành trong học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2022-10/2-10-22_eb3f4825e965f73f10f9493dae112113_Key_02102022192911.jpg

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiên Lương tổ chức họp mặt khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện Kiên Lương và huyện Giang Thành trong học tập và làm theo Bác, quý II/2022.

02/10/2022 20:00No51Đã ban hành135000Gương điển hìnhTinKhen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện Kiên Lương và Giang Thành trong học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2022-10/2-10-22_eb3f4825e965f73f10f9493dae112113_Key_02102022192911.jpg

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiên Lương tổ chức họp mặt khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của huyện Kiên Lương và huyện Giang Thành trong học tập và làm theo Bác, quý II/2022.

02/10/2022 20:00NoĐã ban hànhkhen-thuong-cac-tap-the-ca-nhan-tieu-bieu-cua-huyen-kien-luong-va-giang-thanh-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Kiên Giang thực hiện tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viênKiên Giang thực hiện tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên/ImageCMS/2022-09/29-9-2022_bcbf808eeeeb13cb21e4636448117ecd_Key_29092022205955.jpg

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đồng thời là cơ sở để các cấp ủy đánh giá cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

29/09/2022 21:00No106Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtKiên Giang thực hiện tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên/ImageCMS/2022-09/29-9-2022_bcbf808eeeeb13cb21e4636448117ecd_Key_29092022205955.jpg

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đồng thời là cơ sở để các cấp ủy đánh giá cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

29/09/2022 21:00NoĐã ban hànhkien-giang-thuc-hien-tot-viec-xay-dung-chuan-muc-dao-duc-cach-mang-cua-can-bo-dang-vien
Trưởng Công an xã năng nổ trong thực hiện nhiệm vụTrưởng Công an xã năng nổ trong thực hiện nhiệm vụ/ImageCMS/2022-09/23-9-22 ký duyệt kế hoạch cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong tuần_Key_23092022151811._Key_23092022151811.jpg

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thiếu tá Lê Hoài Bắc, Trưởng Công an xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, đã cùng với các lực lượng chức năng thực hiện “nhiệm vụ kép", vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

23/09/2022 16:00No62Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtTrưởng Công an xã năng nổ trong thực hiện nhiệm vụ/ImageCMS/2022-09/23-9-22 ký duyệt kế hoạch cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong tuần_Key_23092022151811._Key_23092022151811.jpg

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thiếu tá Lê Hoài Bắc, Trưởng Công an xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, đã cùng với các lực lượng chức năng thực hiện “nhiệm vụ kép", vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

23/09/2022 16:00NoĐã ban hànhtruong-cong-an-xa-nang-no-trong-thuc-hien-nhiem-vu
Cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer tích cực học tập và làm theo BácCán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer tích cực học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2022-09/17-9-22_6b0b0559d5ab7457bffebf7c7969d725_Key_17092022195057.jpg

Những năm qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer là gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển đời sống đồng bào dân tộc, giữ vững an ninh trật tự nơi biên giới.

17/09/2022 20:00No59Đã ban hành135000Gương điển hìnhBài viếtCán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer tích cực học tập và làm theo Bác/ImageCMS/2022-09/17-9-22_6b0b0559d5ab7457bffebf7c7969d725_Key_17092022195057.jpg

Những năm qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer là gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển đời sống đồng bào dân tộc, giữ vững an ninh trật tự nơi biên giới.

17/09/2022 20:00NoĐã ban hànhcan-bo-chien-si-nguoi-dan-toc-khmer-tich-cuc-hoc-tap-va-lam-theo-bac
Vượt lên sự khiếm khuyết, người bí thư chi bộ khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụVượt lên sự khiếm khuyết, người bí thư chi bộ khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/ImageCMS/2022-09/14-9-22 523_392c7dd559e1aa09b8b61e6f09c0436e_Key_14092022205555.jpg

Sinh ra với đôi bàn tay bị tật, nhưng bằng ý chí, nghị lực vươn lên, đồng chí Trần Thanh Liêm, sinh năm 1985, trở thành Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Suốt 7 năm liền 2015-2021, đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ.

14/09/2022 21:00No86Đã ban hành135000Gương điển hìnhTinVượt lên sự khiếm khuyết, người bí thư chi bộ khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/ImageCMS/2022-09/14-9-22 523_392c7dd559e1aa09b8b61e6f09c0436e_Key_14092022205555.jpg

Sinh ra với đôi bàn tay bị tật, nhưng bằng ý chí, nghị lực vươn lên, đồng chí Trần Thanh Liêm, sinh năm 1985, trở thành Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Suốt 7 năm liền 2015-2021, đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất nhiệm vụ.

14/09/2022 21:00NoĐã ban hànhvuot-len-su-khiem-khuyet-nguoi-bi-thu-chi-bo-khu-pho-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu
Bác Hồ với sự nghiệp trồng ngườiBác Hồ với sự nghiệp trồng người/ImageCMS/2022-09/6-9-22 713ba8e787899e72ac74ff565ea42932_Key_06092022205347.jpg

Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tháng 9/1945, Bác Hồ kỳ vọng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".

06/09/2022 21:00No48Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtBác Hồ với sự nghiệp trồng người/ImageCMS/2022-09/6-9-22 713ba8e787899e72ac74ff565ea42932_Key_06092022205347.jpg

Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tháng 9/1945, Bác Hồ kỳ vọng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".

06/09/2022 21:00NoĐã ban hànhbac-ho-voi-su-nghiep-trong-nguoi
Nhớ thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòaNhớ thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa/ImageCMS/2022-09/4-9-22 nfsjbvub_Key_04092022193957.jpg

Ngày 5/9/2022, học sinh cả nước nô nức đón chào khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây cũng là thời điểm mà biết bao thế hệ học sinh nhớ lại những dòng thư mà Bác Hồ đã gửi cho các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với niềm vui, niềm tin yêu, hy vọng và dự báo cho một tương lai tốt đẹp của đất nước.

04/09/2022 20:00No52Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtNhớ thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa/ImageCMS/2022-09/4-9-22 nfsjbvub_Key_04092022193957.jpg

Ngày 5/9/2022, học sinh cả nước nô nức đón chào khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây cũng là thời điểm mà biết bao thế hệ học sinh nhớ lại những dòng thư mà Bác Hồ đã gửi cho các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với niềm vui, niềm tin yêu, hy vọng và dự báo cho một tương lai tốt đẹp của đất nước.

04/09/2022 20:00NoĐã ban hànhnho-thu-bac-ho-gui-hoc-sinh-nhan-ngay-khai-truong-nam-hoc-dau-tien-cua-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa
Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lậpBác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập/ImageCMS/2022-08/anh 1 bac ho doc tuyen ngon doc lap_Key_31082022163255.jpeg

Chỉ ít ngày sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

31/08/2022 17:00No32Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtBác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập/ImageCMS/2022-08/anh 1 bac ho doc tuyen ngon doc lap_Key_31082022163255.jpeg

Chỉ ít ngày sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

31/08/2022 17:00NoĐã ban hànhbac-ho-viet-tuyen-ngon-doc-lap
Huyện Kiên Lương tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Huyện Kiên Lương tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” /ImageCMS/2022-08/29-8-22_8c77ad408eb94daa642c7462d1187e97_Key_29082022202539.jpg

Trong 3 ngày, từ 28-31/8/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiên Lương, Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với cải cách hành chính.

29/08/2022 21:00No47Đã ban hành135000Học tập và làm theoTinHuyện Kiên Lương tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” /ImageCMS/2022-08/29-8-22_8c77ad408eb94daa642c7462d1187e97_Key_29082022202539.jpg

Trong 3 ngày, từ 28-31/8/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiên Lương, Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với cải cách hành chính.

29/08/2022 21:00NoĐã ban hànhhuyen-kien-luong-to-chuc-hoi-thi-tim-hieu-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóaTư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa/ImageCMS/2022-08/27-8-22 102904bac-ho_Key_27082022171459.jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Người từng khẳng định “văn hóa soi đường quốc dân đi", làm cho văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội

27/08/2022 18:00No51Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtTư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa/ImageCMS/2022-08/27-8-22 102904bac-ho_Key_27082022171459.jpg

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Người từng khẳng định “văn hóa soi đường quốc dân đi", làm cho văn hóa có ý nghĩa vô cùng to lớn và giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội

27/08/2022 18:00NoĐã ban hànhtu-tuong-ho-chi-minh-ve-van-hoa
Huyện ủy Kiên Hải thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHuyện ủy Kiên Hải thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ImageCMS/2022-08/23-8-22_1d824c1d23387f6309fe0a13e9b36eed_Key_23082022194733.jpg

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường  khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" tại Đảng bộ huyện Kiên Hải, đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

23/08/2022 20:00No31Đã ban hành135000Học tập và làm theoBài viếtHuyện ủy Kiên Hải thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ImageCMS/2022-08/23-8-22_1d824c1d23387f6309fe0a13e9b36eed_Key_23082022194733.jpg

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường  khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" tại Đảng bộ huyện Kiên Hải, đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

23/08/2022 20:00NoĐã ban hànhhuyen-uy-kien-hai-thuc-hien-tot-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh
1 - 30Next