{{ getLanguage('Weather_Tonight', 'Hôm nay', 'Tonight') }}

{{Team}}c
{{ getLanguage('Weather_Desc', 'Mô tả', 'Description') }}: {{ListWeartheCurent.weather[0].description}}
{{ getLanguage('Weather_Department', 'Đơn vị', 'Department') }}: {{CurentCity.name}}

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng VCB

Mã NT Giá mua Giá bán

Tỷ giá vàng SJC

Khu vực Mua vào Bán ra
Video

{{ getLanguage('BinhChon_vote', 'Bình chọn', 'Vote') }}

{{dataItem.TongSoBinhChon}} {{ getLanguage('BinhChon_Voter', 'Người bình chọn', 'Voter') }}

Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.