TƯ LIỆU VĂN KIỆN

{{ getLanguage('Weather_Tonight', 'Hôm nay', 'Tonight') }}

{{Team}}c
{{ getLanguage('Weather_Desc', 'Mô tả', 'Description') }}: {{ListWeartheCurent.weather[0].description}}
{{ getLanguage('Weather_Department', 'Đơn vị', 'Department') }}: {{CurentCity.name}}

Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng VCB

Mã NT Giá mua Giá bán

Tỷ giá vàng SJC

Khu vực Mua vào Bán ra
Video

{{ getLanguage('BinhChon_vote', 'Bình chọn', 'Vote') }}

{{dataItem.TongSoBinhChon}} {{ getLanguage('BinhChon_Voter', 'Người bình chọn', 'Voter') }}